mDodatki - verzije ...

mDodatki 2.x

 • Dodana verzija za Excel 2007 in 2010
 • Dodani funkciji za iskanje in zamenjavo s pomočjo regularnih izrazov.
 • Posodobljen instalacijski program.
 • Posodobljena pomoč.

mDodatki 1.1

 • Vsem orodjem je dodana možnost večkratne razveljavitve.
 • Dodano je orodje za razvrščanje podatkov.
 • Dodano je orodje za združevanje podatkov podatkov.
 • Dodan je pripomoček za interaktivno zoomiranje tabel.
 • Dodan je pripomoček za interaktivno izbiranje elementov tabele.

mDodatki 1.0

 • Excelova uporabnost razširjena z mnogimi novimi funkcijami.
 • Dodano je orodje za napredno delo s številkami.
 • Dodano je orodje za napredno delo s tekstom.